کار کمتر, بازده بیشتر

راهکارهای هوشمند برای مدیریت سازمان شما

 • آیا مدیریت فعالیت ها برایتان دشوار است؟
 • آیا نظارت بر عملکرد کارمندان، زمان بر شده است؟
 • آیا برنامه ریزی فعالیت ها غیر ممکن به نظر می رسد؟
بیشتر بدانید تغییر را همین حالا شروع کنید
مدیریت فرآیندهای سازمانی مبتنی بر

ITIL

ITIL یا «کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات» درواقع شامل مجموعه ای از اقدامات دقیق و از قبل تجربه شده برای فعالیت های فناوری اطلاعات مانند مدیریت خدمات (ITSM) و مدیریت دارایی ها (ITAM) است که بر همسوسازی خدمات IT با نیازهای تجاری تمرکز داشته و قبلا توسط شرکت ها و سازمان های بزرگ و معتبر مورد استفاده قرار گرفته اند. ITIL فرآیندها، رویه ها، وظایف و چک لیست هایی را توصیف می کند که متعلق به یک سازمان یا فناوری خاص نیستند و می توانند توسط هر سازمانی در جهت پیشبرد استراتژی، انتقال ارزش و حفظ حداقل سطح صلاحیت و شایستگی آن سازمان استفاده شوند. مجموعه ITIL این امکان را برای سازمان فراهم می نماید تا پایه ای را ایجاد کند که بتواند از طریق آن فعالیت های خود را برنامه ریزی، اجرا و اندازه گیری نماید.

itil-img
Jira Software

Jira Software

سریع حرکت کنید

هماهنگ بمانید

با یکدیگر بهتر بسازید

برترین ابزار توسعه در جهان برای تیم های چابک

همین حالا شروع کنید

برآورد هزینه راه اندازی

image
؟؟؟ تومان

بسته فروش شامل موارد زیر است
 • لایسنس Jira Software
 • لایسنس 5 افزونه به انتخاب شما

 

ارتقاء بسته فروش
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل 5 افزونه مازاد بر بسته فروش به انتخاب شما
 • پشتیبانی شامل رفع مشکلات سرویس و مشاوره می باشد.
 • در صورت انتخب گزینه «پیاده سازی فرآیند» رفع مشکلات پیکربندی انجام شده را نیز شامل خواهد شد.
 • نگهداری دیتابیس و تامین امنیت سرویس بر عهده مشتری خواهد بود.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل دو کارگاه آموزشی
  • کارگاه اول: کاربری سامانه
  • کارگاه دوم: مدیریت پروژه
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • آموزش حداکثر برای دو نفر انجام می پذیرد.
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • فارسی ساز و تقویم خورشیدی تنها در سامانه اصلی اعمال میشوند.
 • تقویم خورشیدی و فارسی ساز در افزونه ها اثر گذار نخواهد بود.
 • میزان کار قابل انجام با توجه به نوع لایسنس خریداری شده و نیاز مشتری تعیین خواهد شد.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.

image
؟؟؟ تومان

بسته فروش شامل موارد زیر است
 • لایسنس Jira Service Management
 • لایسنس 5 افزونه به انتخاب شما

ارتقاء بسته فروش
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل 5 افزونه مازاد بر بسته فروش به انتخاب شما
 • پشتیبانی شامل رفع مشکلات سرویس و مشاوره می باشد.
 • در صورت انتخب گزینه «پیاده سازی فرآیند» رفع مشکلات پیکربندی انجام شده را نیز شامل خواهد شد.
 • نگهداری دیتابیس و تامین امنیت سرویس بر عهده مشتری خواهد بود.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل دو کارگاه آموزشی
  • کارگاه اول: کاربری سامانه
  • کارگاه دوم: مدیریت پروژه
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • آموزش حداکثر برای دو نفر انجام می پذیرد.
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • فارسی ساز و تقویم خورشیدی تنها در سامانه اصلی اعمال میشوند.
 • تقویم خورشیدی و فارسی ساز در افزونه ها اثر گذار نخواهد بود.
 • میزان کار قابل انجام با توجه به نوع لایسنس خریداری شده و نیاز مشتری تعیین خواهد شد.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.

image
؟؟؟ تومان

بسته فروش شامل موارد زیر است
 • لایسنس Confluence
 • لایسنس 5 افزونه به انتخاب شما

 


ارتقاء بسته فروش
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل 5 افزونه مازاد بر بسته فروش به انتخاب شما
 • پشتیبانی شامل رفع مشکلات سرویس و مشاوره می باشد.
 • در صورت انتخب گزینه «پیاده سازی فرآیند» رفع مشکلات پیکربندی انجام شده را نیز شامل خواهد شد.
 • نگهداری دیتابیس و تامین امنیت سرویس بر عهده مشتری خواهد بود.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.
 • شامل دو کارگاه آموزشی
  • کارگاه اول: کاربری سامانه
  • کارگاه دوم: مدیریت پروژه
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • آموزش حداکثر برای دو نفر انجام می پذیرد.
 • تأمین بستر آموزش بر عهده مشتری می باشد.
 • میزان کار قابل انجام با توجه به نوع لایسنس خریداری شده و نیاز مشتری تعیین خواهد شد.
 • از طریق ارتباط از راه دور انجام خواهد شد.
 • تأمین بستر ارتباطی بر عهده مشتری است.
 • در صورت نیاز به حضور در محل مشتری، هزینه های رفت و آمد و تأمین شرایط رفاهی نماینده شرکت برعهده مشتری می باشد.

مدیریت فرآیند با

ابزارهای Atlassian

مجموعه ابزارهای ارائه شده توسط شرکت Atlassian این امکان را فراهم می کنند تا فرآیندهای سازمان با دقتی بسیار بالا مبتنی بر اصول ITIL پیاده سازی شوند. همچنین با استفاده از امکانات متنوع ارتباطی و توسعه ای که به صورت افزونه های نرم افزاری در اختیار مصرف کننده قرار دارند، تقریبا محدودیتی برای رفع نیازهای کاربردی را نمی توان متصور بود. ترکیب موارد بالا با امکانات و ابزارهای قدرتمند مدیرت پروژه با استفاده از Agile Scrum و Kanban board و مدیریت رخداد، نظارت بر SLA، مدیریت درخواستهای مشتری (Ticketing) و .... رویای سازمان ها در جهت پیشرفت و رشد سریع و دقیق را بیشتر از همیشه به واقعیت نزدیک تر می نماید.

jira-img

Jira Service Management

همکاری بین تیم های تجاری، IT و توسعه دهندگان را قدرت ببخشید

تجربه دریافت خدمات سریع را به مشتریان و کارکنان خود هدیه دهیدهمین حالا شروع کنید

Jira Service Management
پردازش تصویر و شناسایی چهره

کنترل تردد و دسترسی

سیستمها و راهکارهای گوناگونی برای ثبت تردد و کنترل دسترسی با استفاده از احراز هویت بر اساس شناسایی چهره وجود دارد که همگی نیازمند تهیه سخت افزارهای ویژه این کار می باشند.

ما در زیما افزار یار با تمرکز بر استفاده حداکثری از دارایی های موجود سازمان و عدم تحمیل هزینه اضافی بابت سخت افزارهای خاص، بستری را فرآهم آورده ایم که هزینه های راه اندازی و نگهداری را هم زمان و به طرز شگفت آوری کاهش میدهد.

سی کو (SeyKo) همان راهکاری است که مدیران بانکها، فروشگاه های زنجیره ای و سازمان های با تعداد شعب بالا به دنبال آن میگردند.

 • شناسایی چهره با دقت 99% و سرعتی باور نکردنی
 • شناسایی همزمان چندین چهره
 • امکان شناسایی تفاوت شخص با تصویر
 • سفارشی سازی و تطبیق با بستر جاری سازمان شما
 • امکان تبادل داده و فرمان با تمام انواع سیستم های پرسنلی و کنترل
seyko-img

با ما تماس بگیرید

سی کو (SeyKo) به معنای «نگاه کن» در گویش شیرین شیرازی

exchange40+

مشتری ها

100+

پروژه ها

7000+

کاربران

با ما تماس بگیرید

info@zimayar.com

 •  دفتر تهران
 •  +989124158219
 •  باغ فیض، خیابان خجسته پور، خیابان امیر ابراهیم، ساختمان مهر
 •  کد پستی 1473114988
 •  دفتر شیراز
 •  +989378245212
 •  بلوار بعثت، نبش مشیر غربی، ساختمان آوا
 •  کد پستی 7173613576

شما میتوانید با استفاد از چت سایت با ما در تماس باشید.

همچنین میتوانید از طریق فرم زیر برای ما پیام ارسال نمایید